Sieć OXYNET

OXYNET jest jedną z największych sieci internetowych w regionie podkarpackim. Jesteśmy obecni zarówno w miastach, jak i w niedużych miejscowościach. Naszą misją jest zapewnienie dostępu do Internetu każdemu, nawet osobom mieszkającym z dala od aglomeracji - w miejscach, gdzie inni dostawcy nie docierają. Codziennie dostarczamy Internet do kilkunastu tysięcy domów i mieszkań w powiatach: jarosławskim, przeworskim, przemyskim i lubaczowskim, na łącznym obszarze ponad 4000 km2. Nie zatrzymujemy się w rozwoju, a kolejne inwestycje są w fazie realizacji bądź przygotowania, co umożliwi podłączanie do naszej sieci coraz to nowych Klientów.

 

OXYNET świadczy usługi w szeroko pojętej technologii radiowej, która w zasadzie nie zna ograniczeń terytorialnych oraz w nowoczesnej technologii światłowodowej. 

 

Sieć OXYNET to tysiące Klientów, dla których każdego dnia pracuje grono kilkudziesięciu specjalistów. Nieustannie staramy się znajdować rozwiązania, które zadowolą każdego Klienta indywidualnego. Z uwagą analizujemy różnorodne potrzeby Klientów biznesowych przygotowując dla nich ofertę "szytą na miarę". Chcemy docierać wszędzie, gdzie tylko zaistnieje potrzeba, z rozwiązaniami najlepszymi dla danej lokalizacji.

 

Bazując na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych wprowadziliśmy kolejne usługi: telewizję
w jakości HD, monitoring, sieci WiFi i szereg innych.

 

Taki właśnie jest OXYNET.

Zawsze gotowy do działania i rozwoju. Nowoczesny i otwarty na nowe możliwości. Odpowiadający na potrzeby potencjalnych Klientów. Godny zaufania i bezpieczny. Wart tego, aby być jego Klientem. Dzięki temu każdego dnia coraz więcej osób dołącza do grona odbiorców sieci OXYNET.

 

 

KOMUNIKATY 

 

Plan połączenia spółek

 

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Oxynet S.A., System X II Sp. z o.o., Informel Jarosław Sp. z o.o. oraz NETConnect Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu spółek. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej:

 

-plan połączenia-

 

 

8.05.2017r. 


Połaczenie spółek

 

Szanowni Abonenci Informel Jarosław sp. z o.o., System X II sp. z o.o., NETConnect sp. z o.o.,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 maja 2017 r. doszło do połączenia spółek Informel Jarosław sp. z o.o., System X II sp. z o.o. i NETConnect ze spółką Oxynet S.A. (dawniej: Polskie Sieci Radiowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA). Z dniem połączenia operatorem telekomunikacyjnym świadczącym Państwu usługi została Oxynet S.A. (dawniej: Polskie Sieci Radiowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA) o następujących danych rejestrowych:

 

Oxynet S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Drużynowa 12, 61-483 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658451, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego
4 068 704,00, NIP 7822550871, REGON 302151490.

 

Zmiana ta nie wpływa na ważność Państwa zawartych umów abonenckich, nie zmienia się okres obowiązywania tych umów ani nie zmieniają się dotychczasowe opłaty za usługi dostępu do sieci Internet lub usługi telewizyjne. Oxynet S.A. stała się stroną wszystkich umów pomiędzy Państwem a spółkami Informel Jarosław sp. z o.o., System X II sp. z o.o. lub NETConnect sp. z o.o. a wszystkie prawa i wszystkie zobowiązania tych spółek stały się z dniem połączenia prawami
i zobowiązaniami Oxynet S.A.. Skutek ten nastąpił z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby od dnia 8 maja 2017 r. wszystkie pisma lub dokumenty (w tym faktury, jeśli są wystawiane), zawierały w/w dane Oxynet S.A. i były kierowane do tej spółki. Prosimy również o posługiwanie się nazwą Oxynet S.A. przy regulowaniu płatności za usługi dostępu do sieci Internet lub usługi telewizyjne, co pozwoli sprawnie przeprowadzać rozliczenia faktur.

 

Dla Państwa, jako naszych abonentów, fakt połączenia spółek nie wiąże się ze zmianami w procesie obsługi klienta. Nadal będą mogli korzystać z naszego wsparcia w Biurze Obsługi Klienta pod adresem: ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 77 77, fax 16 621 77 77, email: bok@oxynet.pl bądź przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta na stronie www.oxynet.pl. Nie planuje się żadnych zmian organizacyjnych i pod tym względem wszystko zostaje dla Państwa tak jak było do tej pory. Wszystkie znane Państwu osoby kontaktowe jak zawsze służą radą i pomocą.

 

Nasza dotychczasowa oferta usług, znana Państwu spod znaku Oxynet, nie ulega uszczupleniu. Wyrażamy nadzieję, że przeprowadzone połączenie doda impulsu do rozwoju i poszerzenia Państwu zakresu świadczonych usług telekomunikacyjnych w nowych technologiach.

 

Spodziewamy się dalszej dobrej współpracy z Państwem. W razie jakichkolwiek wątpliwości z Państwa strony prosimy zwracać się do nas, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Oxynet S.A.